top of page
Search

Fondasies

Hebrews 11:10

“For he was [waiting expectantly and confidently] looking forward to the city which has foundations, [an eternal, heavenly city] whose architect and builder is God.” (Amplified Translation)


In die wagtyd, die tyd wat ek “voorberei” is vir die bou-projek, (deur afdraai paadjies en interessante geleenthede), het ek vir ‘n rukkie fondasie uitlegte geteken by my man se strukturele ingenieurs praktyk.


Hier het ek geleer dat die regte fondasie, ononderhandelbaar-belangrik is. Dit dra die gewig van die hele struktuur boontoe en is die ondersteuning vir al die laste en kragte wat in die toekoms daarop uitgeoefen gaan word . Die stabiliteit en strukturele integriteit van die gebou hang tot 'n groot mate daarvan af. Elke fondasie-ontwerp word nie net bepaal deur die gebou en die strukturele laste nie, maar ook deur die grondtoestande. Daar is ‘n hele paar faktore wat in ag geneem moet word, tot en met dit uiteindelik gegiet word.


Een van die interessanste feite (vir my) in die ontwerp proses, was dat die ontwerp van ‘n fondasie altyd van bo-af gebeur. Dit begin by die gewig van die dak, dan die balke, mure ens. sodat dit uiteindelik sterk genoeg kan wees om alles boontoe te dra.


By die Libertas projek het ek, terwyl ek besig was om nuwe fondasies te grawe en die voriges te versterk en oor te bou, weer gedink aan hierdie vers in die Bybel wat sê dat God ons ewige, hemelse argitek en bouer is. Hy weet presies wat die laste en kragte is wat op ons uitgewerk gaan word, nou en in die toekoms en Hy weet ook wat ons omstandighede (of grondtoestande) is. Hy wil Sy ontwerp aan ons openbaar. Ons 'n vaste fondament laat bou wat deur al die storms en 'laste' van die lewe, ons staande sal hou. Hy wil ons versterk deur ons verhouding met Hom, op so ‘n unieke-maak-pas manier, wat presies net vir ons elkeen bedoel is, sodat ons uiteindelik ‘n stabiele, sterk huis kan wees, wat die storms van die lewe weer en weer kan trotseer.


Dit beteken dat ons Hom absoluut (en ten volle) moet vertrou. Ons fondasies moet gebou wees op die Waarheid van wie Hy is en wat ons identiteit in Hom is.


Fundamentele oortuigings kan jou huis laat staande bly of laat gly


So, glo jy dat God Goed is? Dat Hy net die beste vir jou in gedagte het, al lyk jou omstandighede hoe sleg? Glo jy dat jy vrygespreek en totaal en al vergewe is deur die bloed van Jesus Christus? Dat Hy jou onvoorwaardelik liefhet en jy nooit sy liefde hoef te verdien nie. Dat Hy die bloudruk vir jou lewe in Sy hande hou? Dat Hy die voorman en projekbestuurder (die Heilige Gees) vir jou beskikbaar maak om saam met Hom te werk aan die kunswerk wat jý is? Dat Hy meer belangstel in jou en jou verhouding met Hom, as in dit wat jy vir Hom kan doen en aan jou karakter wil bou eerder as jou gemak...


Ek wil jou uitdaag om saam met my te dink oor wie God in ons gedagtes is, en dit dan te toets aan wie Hy werklik is, sodat ons fondasies op die Waarheid gebou kan wees en ons lewenshuise kan staande bly, in elke storm.

Die wyse man bou sy huis op die Rots.


Sela


87 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page